|  Rolfsnes Skule  |

Helge Johnsen - lærer for 3 og 4 klasse   Kjersti Lunde Kvarme og Anna Ingrid Opedal

Rolfsnes er en liten bygd som ligger lengst nord i kommunen vår, Bømlo. Landskapet er rikt med uberørt lettkupert natur. Sjø og hav er en naturlig del av livet til folk på Rolfsnes.

Kommer en kjørende med bil er skolen det første bygget en treffer på Rolfsnes. Skolen fungerer også som bygden sin storstue, der folket samlest til fester og annet felles aktivitet.

Rolfsnes skole ble bygget i 1981. Det er en liten fådelt skule, og i dag har skulen 31 elever fordelt på 3 klasser:
1-2 klasse har 7 elever
3-4 klasse har 9 elever
5-7 klasse har 15 elever

Barnehagen er en del av skolen. Den har plass til 20 barn, men i dag er det 10 barn som får nytte og glede av dette tilbudet. Skolen har 6 voksne tilsatt i skolen og barnehagen.

Bokbåten besøker bygden to ganger i året: vår og høst. Dette er ett tilbud skolen og bygden benytter seg av.

De siste årene har skolen gjennomført ett leseprosjekt der alle elevene deltar. Her er bokbåten en viktig ressurs. Dette prosjektet styrker leselysten samtidig som det virker positivt på det sosiale miljøet blant barna. De eldste har hatt lesestunder, der de leser høyt for de minste. Om høsten har skolen avsluttet prosjektet med lesevake på skolen. Alle elevene overnatter en natt på skolen der hovedaktiviteten er lesing, men lek og kos er også en viktig del.

Skolen benytter seg også av det gode tilbudet som naturen gir. 1.-4. klasse startet i fjor med utskole. En dag i uken benytter elevene seg av naturen og lokalmiljøet rundt skolen. Tanken var å finne en plass som kunne være "deres" område, men det ble vanskelig å velge ett område blant så mange fine steder. Ulike områder blir brukt til ulike aktiviteter. Elevene "spikka" båter som de brukte i en bekk. De laget mat på bål, brukte ulike turløyper og lærte nye regle-leker i leken sin ute. Sjøen gav rike muligheter til å studere livet i fjæren. Om ikke alle elevene likte disse ute-dagene til å begynne med, har de blitt mer og mer positive til slike skuledager etter hvert som tiden har gått. Skolen har kjøpt en lavvo. Denne blir satt opp i nærheten av skolen. Her har elevene kokt mat på gruen og hatt fine lesestunder. Dette er positive stunder.

3.-4. klasse har brukt mye tid på sang, særlig gammel folkesang. Dette er en musikkform som mange av elevene har felles med sin besteforeldre nå.

Skolen legger vekt på å være ett godt sted for lærdom og utvikling for elevene.

Sigrun Sætre - lærer for 1 og 2 klasse   Øystein Opedal, Karina Marie Nilsen, Isabel Knutsen, Torbjørn Bjørkheim og Malin Knutsen

Flere bilder fra Rolfsnes Skule

Rolfsnes Skole og Barnehage Telefonnummer
  Telefonautomat 53 42 92 38
Rektor Reidun Størksen 53 42 91 85