Rolfsnes Velforening

|  Rolfsnes Vel  |

Rolfsnes Velforening ble stiftet i mars 1981.

Formålet med laget er å arbeide med saker som er til felles gode for bygden og stå som arrangør av ulike fritidstilbud og sosiale samvær for bygden sine innbyggere.

Oppslutningen om laget har gjennom alle år vært god, og medlemstallet det siste året har vært 31 familiemedlemskap.

Styret for 2002:

Formann: Målfrid Kongestøl
Kasserer: Oddbjørn Kloven
Sekretær: Marianne Olsen
Styremedlem: Linda Rolfsnes Bjørkheim
Leon Knutsen

Av ulike aktiviteter og arrangement som laget driver/har drevet med kan følgende nevnes:

Feiring av nasjonaldagen
Feiring av St.Hans kvelden
Bingoer
Bygdekvelder
Markering av adventshøytiden
Diverse fotballaktiviteter

Av ulike dugnadsprosjekt/nærmiljøtiltak som laget har stått for kan følgende nevnes:

Opparbeiding av turløpe(r)
Opparbeiding av badeplass
Opprusting av fotballøkke
Lekeplass ved skulen
Tilbygg/lagerbygg ved skulen
Veilys ved gang og sykkelsti

Laget vil kjøpe andeler/aksjer i Rolfsnes Bygdeutvikling AS som vil bli etablert i løpet av høsten 2000. Hovedmålet med dette prosjektet er å bygge leiligheter for utleie til unge i etableringsfasen.
Dette vil bli lagt opp senere.

Laget vil og delta aktivt i forberedelsene og avviklingen av det store kulturarrangementet "2000Naust". Dette går av stabelen den 1. og 2. juli 2000. Arrangementet er en del av kulturby feiringen "Bergen - Kulturby 2000". Vil du vite mer om dette så trykke her.