Rolfsnes Kvinne- og Familielag

|  Rolfsnes Kvinne- og Familielag  |

er tilsluttet Norges Kvinne- og Familieforbund som har fire hovedsaksområder:

1. Kvinnepolitikk for likeverd og likestilling.
2. Familiepolitikk for valgfrihet og tid til hverandre.
3. Forbrukerpolitikk for å respektere naturens tåleevne.
4. Internasjonalt samarbeid for å betre kvinners levekår verden over.

Laget ble stiftet 1 februar 1978. Pr. dags dato har vi 31 medlemer, med en aldersspredning fra 33 år til 85 år.

Rolfsnes Kvinne- og Familielag er et aktivt lag som arbeider for nærmiljøet. Vi har lags/medlemsmøter en gang i måneden, ofte med et aktuelt tema, bl.a. har vi hatt foredrag om kinesiologi og kvinners frivillige beredskap.

Laget driver arbeidsstue og trim. Arbeidsstuen samler ca. 20 barn og har vår og høstkurs. Intensjonen med arbeidsstuene er å ta vare på og videreformidle gamle og nye håndverkstradisjoner. I forbindelse med høstkurset arrangeres adventskaffi der barna får stille ut det som de har laget i løpet av høsten. I tillegg arrangeres sosiale tilstellinger som basar, eldretreff, turmarsjer, 17. Mai, St. Hans feiring og julelotteri for å nevne noe.

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt.

Styret for år 2002 ser slik ut:

Lagleder Alise Aasheim Kloven
Nestleder/Skriver Helga Knutsen
Kasserer Wenche Rolfsnes
Studieleder Kristi Lunde
Styremedlem Åse Marianne Rolfsnes