Rolfsnes Grendautvalg

|  Rolfsnes Grendautvalg  |

Rolfsnes Grendautvalg er sammensatt av representanter fra:

Leder Lillian Karin Nilsen
Kasserar Alf Kvarme
Sekretær Liv Astrid Særsten Rolfsnes
Politisk repr. Magne Rolfsnes
Styremedlem Youko Haaga
Linda Rolfsnes Bjørkheim
Åse Rolfsnes

Utvalget er et upolitisk organ og fungerer som lokal samordner av aktiviteter samt kontaktpunkt/talerør mellom lokalsamfunnet Rolfsnes/Agasøster og Bømlo kommune.

Rolfsnes grendautvalg er hovedansvarlig for arrangementet "Naustdager 2002" på Rolfsnes.