|  Steinbleikjo  |

Steinbleikjo - Geir Inge Kallevåg © 2000

Steinblekjo er ein holme ved Rolfsnes der det blei hogd granitt stein til grunnmurar, gravstøtter, trapper og gatestein. Det ble frakta ein god del stein til Bergen tidleg på 1900 talet. På denne tida var det eit yrande rallarliv på Rolfsnes

Steinbleikjo - Geir Inge Kallevåg © 2000