|  Badesplassar og Badeliv  |

På Rolfsnes har me fleire fine ferskvatn som vert nytta til badeplassar.

Me har Kringlefjellsvatnet, populært kalla "Kringlo". Dette er ein attraktiv og populær plass om sommaren for lokalbefolkninga og turister. Badeplassen er opparbeidd med levegger, benker og stupebrett og har ein fin sandbotn for dei minste.

Kvednavatnet er ikkje egna for familiar med små born, vatnet er djupt og det er gode stupe- og hoppeplasser for dei symjedyktige. Den høgaste plassen er ca. 4 meter.

Kringlefjellsvannet (Kringlo) om sommeren