|  Naustdagar 2002  |

Etter suksessen vår sommeren 2000 prøver me oss i år på et lignende arrangement. Dette har vi kalt "Naustdagar 2002".

Programmet for helgen ser slik ut:

Laurdag 6. Juli
Kl. 12.00 Opning av arrangementet ved Båtbyggjeriet av ordførar Inge Reidar Kallevåg
· Omvisning frå kl. 12.00 - 16.00
· Sal av kaffi, kaffimat m.m
Kl. 14.00 Opning av Sjøhuset
· Velkommen - kort informasjon
· Utstilling
· Opning av krambu
· Sal av diverse kystkulturprega, handlaga pynteting, bruksvarer, heimebakst, kandis m.m.
· Trekkspel ved Gitle Onarheim
· Toradar, gitar og visesong ved Gunnar Onarheim
· Aktivitetar for barna - bl.a. skattejakt (ca. kl 1530)
· Sal av mat
  Sjømat, grillmat, heimebakst m.m.
Ca. Kl. 15.00 Foredrag om historia til Sjøhuset
Ca. Kl. 16.30 Auksjon
Auksjonarius: Ragnfrid Haldorsen
Kl. 19.00 Underhaldning med "Han innante"- Frisk internasjonal vestlandshumor (Heimeside: innante.no)
 
Sundag 7. Juli
Kl. 12.00 Naustgudstjeneste ved Sjøhuset
Tema: Som når et barn........ om selvfølelse og selvfornektelse v/ John Kristian Gramstad Rolfsnes, hovedprest Modum Bad.
Kantoriet deltek.
Kl. 13.30 - 15.00 Omvisning i Båtbyggjeriet
Kl. 13.30 - 17.00 Aktivitetar ved Sjøhuset
· Sal av mat
· Krambua er open
Ca. kl. 14.30 Foredrag om historia til Sjøhuset
Kl. 15.00 Basar
 
Inngongsbillettar:
  Arrangementet ved Sjøhuset
     Kr. 20,- (vaksne) og Kr. 10,- (barn)
Underhaldning lørdag kveld
     Kr. 100.- per person