|  2000Naust  |

Arrangementet vårt sommeren 2000 blei en stor suksess. Me starta lørdagen med opning ved Båtbyggeriet. Her ble arrangementet som seg hør og bør opna av ordfører Inge Reidar Kallevåg. Gunnar og Gitle Onarheim skapte god stemning med gitar og trekkspillmusikk. Gunnar hadde også dikta ein song om Rolfsnes som ble urfremført denne dagen.

Gunnar'n framfører Rolfsnes Visa
Gunnar'n framfører Rolfnes Visa
Folkeliv i Sjøhuset
Folkeliv i Sjøhuset

Song til Rolfsnes - 1 juli 2000
Tekst/Mel. Gunnar Onarheim

I dag so vil eg syngja om bygdo her vest,
I året to-tusen du er med på fest.
Ei ny tid har byrja, da gamla forsvinn,
Men "Vikjo" hu ligg der med nausto so fin.

Refr.:
Her skal me byggja og bu,
Du onge jenta og gut.
Tenk på dei gamle so gjekk her og sleit,
No har de bilveg og alt da går so greit.

Fiskaren på Rolfsnes beholde me han?
"Vita" hu er borte, ja "Seiskjær" og forsvann.
Me minnes gamle "Duen" som gjekk i forna dar,
Dei sleit der utpå havet, og lasto heimatt bar.

I Myro so bygde dei båtar i fleng,
Me kjenne "Rolfsnesbåten", han har sin eigen sleng.
I Sjøbuo var krambua, der folket fekk sin mat,
Og ongane med handlelisto, nok te adle fat.

I dag so ligg vel "Vikjo" på Rolfsnes så fin,
Når sommaren han kjeme og sol på adle skin,
Då minnes me tilbake, når Bergolfen fortel,
Om adle store hendingar, og de må leva vel.

Refr.:
Her skal me byggja og bu,
Du onge jenta og gut.
Tenk på dei gamle so gjekk her og sleit,
No har de bilveg og alt da går so greit.

Mange langs kysten knytter navnet Rolfsnes til Rolfsnesbåten og ved Båtbyggeriet blei det etter opninga høve til omvisning inne. Her var verktøy o.l utstilt og Familien Kloven guidet og fortalte om korleis Rolfsnes båten blei laga. Det var også strekt ein kjøl for å vise korles dette blei gjort.. Sindre Nilsen hadde utstilling av fleire slag båtmotorer.

Etter omvisning i Båtbyggeriet hadde ein anledning til å delta vidare på arrangmentet ved Sjøhuset. Sjøhuset er eit gamalt naust frå slutten av 1800-tallet som blei bygd som saltebu og har fungert som naust, krambu og bustad.

Her var det salg av sjømat og div. kaker, krambusalg, basar, auksjon, foredrag, aktiviteter for borna, akvarium på kaien, underhaldning av Bømlo Teateret, song og musikk og Gudtjeneste "der gammel og ny tid møtes" v/ John Kristian Gramstad Rolfsnes. Alt foregjekk i eit maritimt miljø.

For anledningen var det rigga opp flytebrygger for dei som ynskte å liggje med båt, og det var det mange som benyttet seg av.

Arrangementet var svært vellykket - ei stor takk til alle involverte og til alle gjestene våre!

Velkommen igjen til Rolfsnes!

Bilder fra 2000Naust

Auksjonarius Atle Knutsen
Auksjonarius Atle Knutsen

Ingunn Rolfsnes forteller om sjøhuset
Ingunn Rolfnses forteller om sjøhuset

Båtbyggeriet i myro
Båtbyggeriet i Myro

Bømlo Teateret underholder
Bømlo Teateret underholder

Krambua
Krambua

Opening av naust2000 ved ordfører Inge Reidar Kallevåg
Opening av Naust2000 ved ordførar Inge Reidar Kallevåg

Ordfører Inge Reidar Kallevåg
Ordførar Inge Reidar Kallevåg

Presten kommer til Rolfsnes
Presten kommer til Rolfsnes

Yrende folkeliv
Yrende Folkeliv #1

Yrende folkeliv
Yrende Folkeliv #2

Yrende folkeliv
Yrende Folkeliv #3