|  2000Naust på Rolfsnes  |

Kulturby Bergen 2000 har invitert Bømlo kommune med i et prosjekt ved navn "2000Naust" (i forbindelse med tusenårsskifte).
Grendautvalget meldte seg på dette prosjektet da vi synes vi hadde noe å presentere i denne sammenheng. Er det noe Rolfsnes har så er det vel kystkultur, og den må vi ta vare på!

"2000Naust" 1. -2. juli 2000 på Rolfsnes, Bømlo

Program

Åpning av arrangementet ved Båtbyggeriet v/ordfører Inge Reidar Kallevåg kl 12.00
Omvisning fra kl 12.00-17.00. Inngangsbillett kr 20,- (voksne) kr 10,- (barn)
Enkel servering inne
Trekkspill og visesang
Salg av t-skjorter m/motiv av Rolfsnesbåten

Konvoi til Sjøhuset ca. kl 13.30

Åpning av Sjøhuset kl 14.00
Inngangsbillett kr 40,- (voksne) kr 20,- (barn) kr 120,- (familie)
Velkommen - kort info.

Omvisning
Utstilling
Åpning av krambu, salg av diverse ting f.eks. strikkalubber, bømlahuer, lubbesild, tørrfisk, kandis, karameller, drops osv.
Trekkspill og visesang
Foredrag om historien til Sjøhuset (ca 15.00)
Tur til "Steinbleikjo" (dersom det er interesse for det)
Aktiviteter for barna
Salg av mat
Fiskesuppe, lubbesild, sjømat, grillet laks, lappar, lefser, nordlandskaker osv.

Auksjon og basar ca. kl 16.30
Gamle ting/kystkulturpreget gevinster

Bømlo-teateret underholder ca. kl 19.00 (kystkultur og rallarliv)

Søndag 2. juli 2000

Friluftsgudsteneste ved Sjøhuset v/prest John Kristian Gramstad Rolfsnes
(inspirert av gammel og ny tid)
"Kyrkjekaffi"
Grilling for de som ønsker det

Omvisning av Båtbyggeriet kl 13.00-15.00
Foredrag om historien til Sjøhuset ca. kl 14.00
Aktiviteter for små og store
Tur til "Steinbleikjo" (dersom det er interesse for det)
Krambua er åpen fra kl 13.00-17.00

Målsettingen med prosjektet vårt er å ta vare på kystkulturen og den lokale historien for kommende generasjoner.

Kulturkomiteen for "2OOONaust" på Rolfsnes